img
Produkter

Trä & betongbrygga för lugna lägen

En så kallad träbetongbrygga är en flytbrygga med trästomme som vilar på betongflytkroppar. Detta är en bra och kostnadseffektiv bryggkonstruktion som lämpar sig för skyddade lägen.

Träbetongbryggan är självklart en året-runt-brygga och är den vanligaste bryggtypen i stora marinor.

img
img

Brygga CW-250

 • Standard Bredd
 • Längd
 • Vikt
 • Last
 • Fribord
 • Betong
 • Armering
 • Regel
 • Fender
 • Däck
 • Ponton
 • Ponton C-C

Teknisk beskrivning

 • 2,10m eller 2,50m(kan också levereras i annan bredd, ex. 2.40m)
 • 9,0m till önskad längd
 • 365kg/m2
 • 175kg/m2
 • 0,45m – 0,55m
 • C35/45 0,40 / 4,0% luft, Frystestad
 • NPS 50
 • 75×150 ohyvlad tryckimp. fura
 • 45×195 Hyvlad tryckimp. Fura (även på bryggändar)
 • 34×145 spårfräst tryckimp. fura
 • 2000x2400x670mm
 • 5.40m

Bryggan förankras normalt med 19mm varmgalvaniserad kätting c:a var tionde meter med 2st betongankare på 1.200-1.450kg. Ramkonstruktionen består av kraftiga ohyvlade balkar 75x150mm. På utsidorna runt om (även bryggändarna) står en hyvlad kantbräda 45×195 (170), denna fungerar som fender samt ger bryggan en kraftig och snygg inramning.

Däcket är 34×145 spårfräst fura. Spårfräsningen ger ett mycket bra grepp att gå på samt ett snyggt utseende.
Ingenting spikas, allt skruvas med rostfri skruv för maximal hållfasthet och livslängd.

För att minimera snubbel och skaderisk har bryggan ingen list ovanpå däcket utan är helt slät. Det gör det också lättare att ta upp brädor för att justera kättingar. Allt trävirke är impregnerat enl.NTR A.Betong, armering och ingjutningsgods motsvarar alla ställda krav.Bryggan kan levereras med vattenslang och hölje för elkabel, färdig för anslutning av vatten och el.

Eurocoast bygger och installerar alla typer av bryggor och hamnanläggningar

Det kan vara en liten brygga att bada från ett stort bryggdäck för kräftskivor i kvällssol.

Ett kraftigt stenkistefundament för sjöboden. En skyddad förtöjningsplats för båten. Eller varför inte en komplett marina med y-bommar, strandfundament, indäckning, förtöjningspollare, belysning och elskåp.

Kontakta EuroCoast för en diskussion och offert för din brygga. 

Ring