img

Om EuroCoast AB

Eurocoast Marine AB bildades våren 1991. Vi har god erfarenhet inom branschen. Verksamheten består i egen tillverkning och försäljning av marinrelaterade produkter såsom flyt-bryggor, båtbommar, tillbehör, kätting, schacklar,  etc.

Vi är idag fyra fast anställda året om och på våren är det alltid behov att projektanställa ytterligare 3-4 personer. Vi finns i Uddevalla i egenägda fabrikslokaler, 1.200kvm inomhus och 18.000kvm uteplats ger oss mycket bra tillverkning och lagringsutrymmen.

För att till kund säkerställa en teknisk kapacitet med korta installationstider har Vi ett väl genomarbetat prefabrikationssystem som gör att bryggor och bommar monteras på minsta möjliga tid.

För omgående leveranser finns bommar, bryggkomponenter och reservdelar alltid i lager. Beställning görs enklast genom telefonsamtal eller e-mail.

Eventuella garantiåtaganden utföres omgående efter gemensam godkänd besiktning.

Vi arbetar efter kvalitéts- och Miljöledningssystem enligt EN ISO 9001: 2000 och ISO 14001. Detta syftar till att kvalitetssäkra utlovade tjänster och produkter till kund.

 

Ring