img
Bryggor

Vågdämpare för utsatta lägen

Vågdämparen har mycket stor stabilitet och bärighet. Dess höga egenvikt gör att den lämpar sig för utsatta lägen. Ökas bredden förstärks den vågdämpande effekten ytterligare.

Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger den en lång livslängd. Vågdämparen är försedd med förlängda långsidor, så kallade vingar.

Läs mer
img
img

Bryggor

Betongponton – För mindre utsatta lägen

Betongpontonen har stor stabilitet och bärighet, vilket gör den lämplig för mindre utsatta lägen, våghöjden bör inte överstiga 1 meter. Pontonen kan användas för vågdämpning, beroende på sin konstruktion och tyngd, ökas bredden förstärks den vågdämpande effekten ytterligare.

Fördelen med pontoner är att man ständigt kan förändra och bygga om och till när behoven förändras.
Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger den en lång livslängd.

Läs mer
img
img

Bryggor

Trä & betongbrygga för lugna lägen

Läs mer
img
img

Ring