Välkommen

Eurocoast Marine AB bildades våren 1991 och ägs till 100% av Tom Jensen som har god erfarenhet inom branschen. Verksamheten består i egen tillverkning och försäljning av marinrelaterade produkter såsom flyt-bryggor, båtbommar, tillbehör, kätting, schacklar,  etc.

Ytterligare en gren i verksamheten är service och reparation av Motorsprutor för brandbekämpning där uppdragsgivaren är MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (tidigare Svenska Räddningsverket). Även Räddningstjänsterna i Sveriges Kommuner tar del av Vår mångåriga specialkunskap.

Vi är idag åtta fast anställda året om och på våren är det alltid behov att projektanställa ytterligare 3-4 personer. Vi finns i Uddevalla i egenägda fabrikslokaler, 1.200kvm inomhus och 18.000kvm uteplats ger Oss mycket bra tillverkning och lagringsutrymmen.

För att till kund säkerställa en teknisk kapacitet med korta installationstider har Vi ett väl genomarbetat prefabrikationssystem som gör att bryggor och bommar monteras på minsta möjliga tid. För att kunna arbeta effektivt har Vi egen maskinpark.

För lastning/lossning har vi:

en 4 tons diesel truck
en 2 tons el truck
en el staplare
en L90 hjullastare

För monteringsarbeten har vi:

Scania G124 med kran Hiab 550, kapacitet:18 ton / 22,5m
Volvo FL614 kranbil för mindre lyftarbeten:4,5 ton / 11,5m
Specialbyggd Arbetsflotte för bogsering och förankring
Renault Traffic Servicebil

Med välutbildad personal besitter vi ett brett kompetensområde:

BECE körkort
Kran, Truck och Hjullastar kort
Skeppare 8
Heta Arbeten
Dykarcertifikat
Fordonsmekanik
CAD-ritning
Hållfasthetsberäkning

För omgående leveranser finns bommar, bryggkomponenter och reservdelar alltid i lager. Beställning görs enklast genom telefonsamtal eller e-mail.

Eventuella garantiåtaganden utföres omgående efter gemensam godkänd besiktning.

Vi innehar och arbetar efter Kvalitéts- och Miljöledningssystem enligt EN ISO 9001: 2000 och ISO 14001. Detta syftar till att kvalitetssäkra utlovade tjänster och produkter till kund.

Flytbrygga


Flytbrygga


Flytbrygga